fluisterspel

Alsof kittens beter af zouden zijn als zij ook wat kangeroemelk krijgen. Zo klonk het artikel me in de oren dat een tijdje terug in de Telegraaf stond. Zes maanden  ‘enkel borstvoeding, zonder flesvoeding’ zou schadelijk zijn. Een nieuw onderzoek zou dit aantonen.

Informatie via de media lijkt soms wel op het spelletje dat we vroeger speelden. Je fluistert een berichtje in het oor van degene naast je. Diegene fluistert de hele of halve waarheid weer door aan de volgende, enzovoort. Hilariteit alom als de laatste het bericht hardop uitspreekt, want van de oorspronkelijke boodschap is dan weinig meer over, en het bericht klinkt als de grootste onzin.

Borstvoeding zonder flesvoeding schadelijk? Klinkt alsof de Telegraaf het niet helemaal goed begrepen heeft. Met het oorspronkelijke artikel voor me wordt al veel duidelijk. Een ‘systematic review’, dat is waar alle ophef vandaan komt. De onderzoekers die een artikel schreven in de BMJ (British Medical Journal) hebben geen nieuw onderzoek verricht, geen tests gedaan, moeders bevraagd, of gezondheid van kinderen gemeten. Wat zij wel gedaan hebben, is het op een rij zetten van bestaand onderzoek. Dit heeft zijn nut. Nieuwe informatie is er niet, er kunnen wel nieuwe conclusies zijn.

De conclusie van het nieuwe review is, dat fabrieksmatig bewerkte koeienmelk, ook wel kunstvoeding genaamd, precies datgene is wat je beter níet kunt geven, zeker de eerste zes maanden. Alle bekende schadelijke effecten van bijvoeden voordat een kind zes maanden is, zouden te wijten zijn aan bijvoeden met kunstvoeding. Bijvoeden met vaste voeding daarentegen zou niet alleen onschadelijk, maar zelfs gunstig zijn voor de baby.

De grootste onzin. Zo klinkt óók het advies om baby’s voor zes maanden vaste voeding te moeten geven mij in de oren. Verrassend, misschien. Tenminste, mijn oudste ben ik ook al met 4 maanden bijvoeding gaan geven. Als je destijds tegen me had gezegd dat het beter is om te wachten tot 6 maanden, had ik gaan twijfelen… wat is nu juist? Welk bericht te geloven? Ik vermoed dat de hoeveelheid informatie die ik destijds tot mijn beschikking had, nog ongeveer hetzelfde is voor veel moeders nu. Inmiddels ben ik niet zo snel meer aan het twijfelen. Het is niet zozeer dat ik koppiger ben geworden, alswel dat ik me met mijn mening op méér informatiebronnen baseer. Eén consultatiebureaumedewerker en de potjesfabrikanten destijds, tegenover een stapel wetenschappelijke onderzoeken, mijn persoonlijke review, nu. En nog belangrijker dan onderzoeken, die toch gebaseerd zijn op een veredeld tellen, is logica. Klopt het verhaal, of klinkt het als kangeroemelk voor een kitten?

De logica van Drs. Gill Rapley trof me keihard tijdens haar lezing tijdens het SBO-congres 2008. De belangrijkste conclusie: de vaardigheden die een baby op motorisch gebied ontwikkelt, lopen in de pas met de behoefte op het gebied van vaste voeding. Met zes maanden zijn niet alleen de darmen zover gerijpt dat ze toe zijn aan vaste voeding, een kind kán ook zelf eten. Pakken, kauwen, slikken. Geef een kind van vier maanden een wortel, en het is ongeveer net zo interessant als de autosleutel. Mama vindt het mooi, dus baby ook. Alhoewel een wortel wel saai weinig rammelt. Wil je een viermaandertje toch vaste voeding geven, dan heb je een pureermachine nodig. Alweer zoiets waar historisch en mondiaal maar weinig mensen de beschikking toe hebben.

Maar toch. Laat ik niet alsnog koppig worden. Dus stap ik uit mijn denkkader, en volg de Britse reviewers in hun gedachtengang.

Een gedeelte van hun conclusies was voor mij allerminst overtuigend. Daarover in een later blog meer. Maar één conclusie kon ik niet zonder meer ter zijde schuiven. Coeliakie, oftewel glutenallergie, blijkt in Zweden een piek te hebben doorgemaakt nadat het advies rond het starten met bijvoeding van vier naar zes maanden was verhoogd. Dat is toch sterk, dan is er blijkbaar een verband tussen het moment van bijvoeden, en het vóorkomen van coeliakie. Volgens het review in BMJ is er een ‘critical window’. Een tijdsbestek waarbinnen een kind blootgesteld zou moeten worden aan gluten, om zo het immuunsysteem hiermee kennis te laten maken. Maar wat dit review mij toefluistert, is niet de oorspronkelijke boodschap.

Het onderzoek uit Zweden is er eenvoudig bijgezocht. Inderdaad stellen de Zweedse onderzoekers vast, dat er méér coeliakie voorkomt onder de bevolking sinds de invoering van het advies om te wachten met bijvoeding tot een baby zes maanden is.

Maar.

Voor een ‘critical window’ vinden de Zweedse onderzoekers geen bewijs. Dat is puur de interpretatie van de Britse reviewers. Het verband dat wél op basis van het oorspronkelijke onderzoek gelegd kan worden, is dat coeliakie vaker voorkomt als 1. de granen in grote hoeveelheden inene in het voedingspatroon worden gebracht, en 2. als een baby geen borstvoeding meer krijgt op het moment dat gluten worden geïntroduceerd. Pap, brood en andere granen, glutenrijke voeding dus, daar eten viermaandertjes nog niet zoveel van. Baby’s van een half jaar echter bleken grotere hoeveelheden pap te krijgen. Veel granen in één keer, terwijl eerder baby’s van vier maanden kleine beetjes kregen. Moeders bleken bovendien vaak tussen vier en zes maanden te stoppen met borstvoeding, waardoor baby’s geen borstvoeding meer kregen op het moment dat werd bijgevoed met granen. Kortom, de coeliakie-piek werd veroorzaakt doordat baby’s te kort borstvoeding kregen, en het overgaan op vaste voeding bij baby’s van een half jaar te snel verliep.

Ho wacht… Teveel borstvoeding was niet goed, toch? Dat was ongeveer de conclusie die je kan trekken uit de nieuwberichten? Maar nu ben ik een aantal fluisterberichten terug, en wat blijkt, baby’s krijgen niet tevéél borstvoeding, maar juist te weinig. Het Zweedse onderzoek ondersteunt perfect het advies van de WHO (World Health Organisation): minimaal twee jaar borstvoeding, waarvan de eerste zes maanden exclusief. Hetzelfde onderzoek waarop de Britse reviewers zich baseren, met een heel andere conclusie. Soms zijn nieuwe conclusies geen verbetering.

http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond_leven/9047091/__Half_jaar_borstvoeding_toch_niet_goed__.html

http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5955.full?sid=a5becca9-74e6-4830-8a86-69e3bc162607

http://www.rapleyweaning.com/index.php

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/122/3/528?ijkey=d077c7e9713c6ec161dd76abd3cd54c3cf3de99d

One thought on “fluisterspel

  1. Pingback: baby’s van 4 maanden aan de biefstuk « blikborstvoeding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s