borstvoedingsrelatie (2)

Het aan de borst gevoed worden en de moedermelk zelf zorgt dat een baby krijgt wat hij nodig heeft: voedingsstoffen, precies aangepast op een mensenbaby; immuunstoffen; aandacht en lichaamscontact. Maar het geven van borstvoeding doet ook iets met een moeder. Hormonaal, gedragsmatig, en het geven van borstvoeding heeft ook effect op de hersenen van een moeder.

 @Izaak P. Slagt: The Bond

Borstvoeding is een relatie. Borstvoeding maakt onderdeel uit van de band die moeder en kind met elkaar opbouwen. Andersom is het leren kennen van je baby een belangrijk onderdeel van het welslagen van de borstvoeding.  In mijn blog over lieve borstvoedingsmama’s heb ik één borstvoedingsfactor die invloed heeft op de mentale ontwikkeling van een kind nog niet genoemd: borstvoeding geven heeft effect op de moeder. 

hormonen

Prolactine en Oxytocine. Het zijn de hormonen die de borstvoeding reguleren. Maar het zijn ook hormonen die een rol spelen bij zorgend gedrag. Dat is niet vreemd. Evolutionair gezien gaan het zogen en het zorgen voor het kroost hand in hand. Het lichaam van de moeder is op beiden aangepast. Dat beide hormonen ook bij vogels worden aangetroffen, suggereert dat deze hormonen evolutionair gezien oud zijn. De hormonen dateren van vóór het ontstaan van de zoogdieren. Ouderzorg was dus ook de eerste functie van beide hormonen. Later gingen bepaalde diersoorten hun eieren beschermen met immuunstofrijke ‘melk’ uit aangepaste zweetklieren. Nog later ontstonden de zoogdieren: levend geboren jongen werden gevoed met melk uit de tepel. Het moment direct na geboorte, wanneer borstvoeding op gang moet komen, is hetzelfde moment dat de ouderzorg begint. Efficiënt als moeder natuur is, borduurt zij verder op het reeds aanwezige hormonale systeem. Dat nu niet meer alleen ouderzorg, maar ook moedermelkaanmaak regelt.

moederlijk gedrag

Ons gedrag wordt niet alleen door hormonen aangestuurd. Het is een constante interactie van persoonlijkheid met omgeving.  Een kalme, empathische moeder zal anders op een onrustig kind reageren dan een moeder die zelf ook onrustig is. Of dat nu karakter is, of een tijdelijke onrust door stress van het moment. De regelmatige oxytocine-pieken in het bloed van borstvoedende moeders maakt haar ontspannen, op deze manier helpt borstvoeding een moeder rustig reageren in haar nieuwe moederrol. Op hormonale wijze. Maar ook op andere manieren beïnvloedt borstvoeding het moederlijk gedrag. Borstvoeding vraagt interactie. Borstvoeding op verzoek, je hoort het veel; maar wat betekent het nu eigenlijk? Een baby communiceert al vanaf de geboorte. Het belangrijkste onderwerp van ‘gesprek’ is voeding en nabijheid. Die zijn nodig voor zijn welbevinden immers. Al is een schone luier en een badjeop zijn tijd ook niet mis. Voeden op verzoek wil zeggen: het kind vraagt, en de moeder antwoordt. Door het geven van borstvoeding, leert een moeder de taal van haar baby spreken. Zo helpt het geven van borstvoeding een responsieve moeder te worden.

hersenen

Nu blijkt er ook een effect meetbaar in de hersenen. De neiging tot zorgend gedrag is verhoogd bij moeders, wat logisch is natuurlijk. Moeders die borstvoeding geven, blijken een grotere activiteit te hebben in verschillende hersendelen die te maken hebben met ouderlijk zorggedrag. Ook als je moeders observeert die met hun baby spelen kan je verschil zien: moeders die geen borstvoeding geven, blijken minder gevoelig naar hun kinderen toe, en minder liefdevol (au!). Teruglachen en een gestresst kind gerust kunnen stellen zijn voorbeelden van responsief oudergedrag: je gaat het contact aan. Je baby vraagt jouw reactie, heeft jou nodig; jij antwoordt.

antwoord

Beantwoord worden, dat is wat baby’s nodig hebben om goed groot te worden. Borstvoeding helpt je als moeder om de behoeften van je baby goed te beantwoorden, voeden en ouderzorg is vervlochten met elkaar. Elke moeder houdt van haar kind, maar zoals alle op liefde gebaseerde relaties vergt ouderschap dialoog. Borstvoeding is onderdeel van de gewone manier waarop de moeder-kind dialoog tot stand komt, het niet-geven van borstvoeding maakt dit moeilijker.  Maar zoals met alles: oefening  baart kunst. Je wordt beter in zorgen door te zorgen. Je wordt beter in luisteren  door te luisteren, en beter in antwoordenen door te antwoorden. Dus luister naar je kind, en antwoord.

Chriss

One thought on “borstvoedingsrelatie (2)

  1. Pingback: braintraining « blikborstvoeding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s