goud

Deze week brengt GOLD Lactation 2013 haar jaarlijkse online conferentie, een reeks lezingen over borstvoeding. Ik schreef het al eerder: hoe meer ik over borstvoeding weet, hoe meer ik me verwonder over hoe ingenieus het in elkaar steekt. En tegelijk is het zo gewoon, als je het proces niet verstoort gaat het vrijwel altijd goed. Helaas verstoren we tegenwoordig een heleboel, vanaf het moment dat meisjes niet meer zien borstvoeden, via de gemedicaliseerde bevalling, tot aan de verstoring van de borstvoedingrelatie zelf: de regels en schema’s waar moeders mee te maken krijgen, en het gebrek aan ervaren borstvoedingsmoeders in de directe omgeving.

Alison Hazelbaker sprak over de anatomische kant van de drinktechniek van een baby, en de rol van de herstenstam en verschillende zenuwbanen. Als een baby aan de borst gaat, worden ademhaling, zuigen en slikken perfect op elkaar afgestemd. Haar verhaal deed me versteld staan over het complexe samenspel van spieren, bindweefsel, botten en zenuwen die dit alles mogelijk maken. Dit perfect aangelegde stukje biologie wordt helaas steeds vaker verstoord met geduw en getrek aan de baby tijdens de geboorte. Een natuurlijke geboorte zorgt ervoor dat een baby een normale draai maakt in het bekken, en de moeder normale spierspanning heeft op haar bekkenbodem. Duwen en trekken aan de baby, of een verslapte bekkenbodem door bijvoorbeeld een ruggenprik verstoort het natuurlijke geboorteproces. Door die verstoring kunnen zenuwbanen bekneld raken, met als gevolg problemen bij het drinken aan de borst.

Alia Macrina Heise sprak over D-MER, dysfore toeschietreflex. Ook de hormonen die regelen dat de melk naar buiten gestuwd wordt zijn in een onderlinge balans. Bij een toeschietreflex (TSR) krijg je een puls oxytocine, die zorgt namelijk voor de tsr. Maar ook het prolactineniveau gaat omhoog, dat is nodig om de productie in stand te houden. Maar prolactine wordt onder de duim gehouden door dopamine, en een dip in het dopaminepeil maakt het mogelijk dat het prolactineniveau kan stijgen. Soms loopt dit samenspel niet zoals het moet, moeders ervaren dan gevoelens van hopeloosheid of zelfs van hevige agitatie door een te hevige dopaminedip. Vermoedt men, het precieze proces is nog niet ontrafeld.

Alison Stuebe vertelde over borstvoedingscultuur, en hoe je een cultuur kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld op de verloskunde-afdeling van een ziekenhuis. Ook een cultuur is namelijk een samenspel; het is een groepsproces van de verschillende mensen die deel uitmaken van die cultuur, maar ook de fysieke omgeving speelt mee (zijn er geen weggeeftasjes kunstvoeding in het ziekenhuis? Dan geeft ook niemand ze weg). De ervaringen van de individuele verpleegkundigen, in het geval van een ziekenhuiscultuur, zijn ook weer opgebouwd uit eigen ervaringen en motivatie. Hiervan kan je gebruik maken, zodat je mét de mensen in het werkveld een verandering in gang kan zetten. Waardoor borstvoedingsondersteunende maatregelen gedragen worden.

Jack Newman vertelde over het samenspel tussen moeder en kind, en hoe regels die borstvoedingsrelatie kunnen verstoren. ‘Rules and breastfeeding don’t go well together’. Hij sprak over schadelijke adviezen die moeders krijgen, met kelderende productie als gevolg.

Borstvoeding is een samenspel. Van spieren en zenuwen; van hormonen; van moeder en kind; van moeder met haar omgeving. Dat is meteen het thema van de borstvoedingsweek dit jaar, dus ik sluit af met een kleine vooruitblik.
wereld borstvoedingsweek internationaal: http://worldbreastfeedingweek.org/ close to mothers
wereld borstvoedingsweek nederland: http://www.borstvoeding.nl/ borstvoeding doe je samen

bv wel niet 021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s