Olifant

Olifanten zijn prachtige dieren. Ze leggen als kudde hele afstanden af om water te bereiken. De matriarch heeft onthouden waar het te vinden is en hoe je daar komt. Olifanten zijn niet alleen intelligent, het zijn ook echte groepsdieren. Als een vrouwtje bevalt van haar jong, vormen de andere vrouwen beschermende kring om haar heen. Baby-olifantjes groeien op in een familie, en leren van de oudere dieren alles wat nodig is om te overleven, ze zorgen voor elkaar. Wat je noemt een ‘bezielend verband’.

Groot is mijn verbazing als Mark Rutte in zijn H.J. Schoo-lezing diezelfde woorden laat vallen: bezielend verband. De visie van Mark Rutte heb ik eerder omschreven als: ‘zoek het zelf maar uit’. Mijlenver verwijderd dus van ‘verband’, en eigenlijk ook van: ‘ziel’. Op onnavolgbare wijze weet hij die woorden in te passen in zijn vertrouwde boodschap van het belang van een zich terugtrekkende overheid. Het idee is: zelforganisatie. Zoek het zelf maar uit, in groepjes. Nu kan ik me heel goed vinden in zelforganisatie, maar dan wel in betrokkenheid en met oog voor de behoeften en belangen van ieder. Dat is precies waar het misgaat in het beleid van dit kabinet, en de visie van de VVD: het is zelforganisatie en/of zelfzorg van degenen die sterk en handig genoeg zijn om dat te regelen. (ik heb de afgelopen 15 jaar in de GGZ gewerkt, dan heb je misschien een idee waar mijn beeld vandaan komt)

Maar goed. Zelf verantwoordelijkheid nemen op het gebied van onderwijs, zorg, en zekerheid is de boodschap. Mijn verwarring over de richting van de VVD wordt echter alleen nog maar groter nu minister Dekker van Onderwijs, ook VVD-er, thuisonderwijs wil verbieden. De partij die pleit voor een terugtredende overheid, Rutte die stelling neemt voor het ‘nemen van verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs’, de partij die zich liberaal noemt, wil ouders verbieden bewust hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van onderwijs door hun kind thuisonderwijs te geven. Snapt u het nog?

Nu ben ik helemaal niet speciaal zo’n grote pleitbezorger van thuisonderwijs. In mijn optiek is het één van de keuzes. Maar het is niet de gemakkelijke weg, dat weet ik wel. En de vierhonderd ouders in Nederland die hiervoor kiezen doen dit veelal bewust, weloverwogen, en goed voorbereid. Zij doen dit uit overtuiging dat hun kinderen hiermee het beste af zijn. Ik zeg: laat die mensen met rust. Ze willen het goede voor hun kind, en er is geen bewijs dat thuisonderwijs slecht uitpakt voor kinderen. Er is wél een onderzoek dat aantoont dat het goed gaat met de kinderen die thuisonderwijs krijgen. Bovendien zijn er ouders die overgaan op thuisonderwijs juist omdat hun kinderen niet gedijen of geen plaats kunnen vinden op een (al dan niet reguliere) school.

Verbieden van thuisonderwijs lijkt me zinloze pesterij, en bovendien helemaal niet liberaal. Wat dat betreft snap ik weinig van deze keus. Tot ik Mark Rutte’s commentaar over visie lees:

‘Visie is als een olifant die het uitzicht belemmert’

Elephants%20Pair_2_PknightsAch zo. Dat verklaart een hoop. Een visie op de toekomst, op de samenleving (hoe wij samen-leven dus, niet hoe we het alleen-uitzoeken) wordt weggezet als sta-in-de weg. Niet voor niets gesymboliseerd door de olifant; het sociale, intelligente dier belemmert blijkbaar het uitzicht op het vrijelijk inzetten van willekeurige maatregelen en bezuinigingen. Mijn advies aan de heer Rutte? Bekijk die olifant eens goed. Misschien kunt u er nog wat van leren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s