tiptrio: onvoorwaardelijk onderwijs

Onvoorwaardelijk onderwijs, het klinkt een beetje vaag. Dat geef ik meteen toe. Je wil dat je kind iets leert, niet? ‘Dus’ zijn er doelen, toetsen, en leerplannen. Gangbaar onderwijs gaat uit van controle. Het kind moet aan voorwaarden voldoen. Er is een stappenplan, kinderen moeten op een bepaalde leeftijd een vast repertoire aan vaardigheden hebben. Maar, zoals de geweldige juf van mijn kinderen in de kleuterklas zo mooi zegt, het gemiddelde kind bestaat niet. En dus past de leerstof die kinderen aangeboden krijgen maar zelden op het kind, op zijn/haar interesse en kunnen van dat moment.

Laura 1e wkn 232Het is, kortom, erg ‘top-down’: van bovenaf wordt bepaald wat een kind moet leren. Alleen, dat is niet hoe leren werkt. Het gangbare onderwijs lijkt ervan uit te gaan dat kinderen een soort leeg vat zijn, te vullen met kennis. Maar leren is iets wat je dóet, niet iets wat je overkomt, aldus Alfie Kohn. Controlematig, toetsgericht onderwijs zorgt ervoor dat kinderen hun liefde voor het leren verliezen, ze doen steeds minder mee in hun eigen leerproces.

In deze tip-trio een drietal artikelen over onderwijs, het probleem met top-down lesgeven en de nare effecten van toetsen.

tip 1

Hetkind heeft een mooi artikel op de website geplaatst over de onderwijs-lezing van Alfie Kohn.

tip 2

Gabriëlle Jurriaans schreef een open brief aan Sander Dekker, over zijn loze retoriek rondom ‘toptalenten’. Een pleidooi voor onderwijs dat uitgaat van het kind, in plaats van cijfertjes en controle.

tip 3

Overtuigd? Trek je toestemming in om de testscores van jouw kind te delen met anderen dan jijzelf en de school. Hier kan je een brief downloaden.

Onvoorwaardelijk onderwijs. De term gebruik ik ook een beetje bij gebrek aan een betere. Wat zou jouw term zijn voor onderwijs waar het stimuleren van liefde voor leren voorop staat?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s